رویدادهای اقتصادی کم‌باران‌ترین پاییز نیم قرن اخیر - رویدادهای اقتصادی

کم‌باران‌ترین پاییز نیم قرن اخیر

موضوع : اخبار اقتصادی , اخبار بازار ماشین , اخبار طلا و سکه , بازار نرخ و ارز بانکی , رویدادهای اقتصادی ایران , رویدادهای اقتصادی جهان ، 2 هفته پیش ارسال شدهکم‌باران‌ترین پاییز نیم قرن اخیر

 

در اين شرايط گرچه براساس تازه‌ترين آمارهاي منتشر شده از وضعيت بارش‌ها، بارندگي در پاييز امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل حدود ۳۰٫۴درصد افزايش نشان مي‌دهد اما بررسي آمارهاي مدت‌هاي مشابه در سال‌هاي گذشته حاكي از اين است كه بخش زيادي از اين بهبود وضعيت، غيرواقعي و نتيجه افت مقطعي بارندگي در سال گذشته بوده‌است.

به گزارش همشهري، آمارهاي منتشر شده از سوي دفتر مطالعات پايه منابع آب وزارت نيرو، نشان مي‌دهد از ابتداي سال آبي جاري (اول مهر ۹۶) تا شامگاه روز ششم آذرماه، ارتفاع كل ريزش‌هاي جوي در كشور به حدود ۲۴ميلي‌متر رسيده كه اين مقدار بارندگي نسبت به‌مدت مشابه در سال آبي گذشته حدود ۳۰٫۴ درصد افزايش دارد. براساس اين آمارها ارتفاع بارش‌ها در ۶۶روز نخست سال آبي جاري، ۲۷٫۵‌درصد نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت كاهش دارد اما مقايسه آمارهاي سال‌جاري با آمارهاي ۲سال قبل نشان مي‌دهد بارش‌هاي پاييزي در ۲سال اخير افول قابل توجهي نداشته است.

  • بارندگي‌هاي پاييزي يك‌سوم شد

آمارها مي‌گويند در ۶۶روز نخست سال آبي گذشته ارتفاع كل بارش‌ها ۱۸٫۴ميلي‌متر بوده كه اين ميزان در مدت مشابه سال آبي جاري بهبوديافته و به ۲۴ميلي‌متر رسيده؛ اما توجه به اين نكته ضروري است كه براساس همين آمارها، ۲‌سال پيش، ارتفاع ريزش‌هاي جوي در ۶۶روز نخست پاييزي، ۶۹٫۱ ميلي‌متر يعني نزديك به ۳برابر بارندگي‌هاي پاييزي امسال بوده است و بهبود ظاهري در وضعيت بارندگي‌هاي امسال، فقط محصول افت شديد بارندگي در سال گذشته بوده است.

براساس اين گزارش، از سال آبي ۹۱-۹۰ تا سال آبي ۹۵-۹۴ ارتفاع ريزش‌هاي جوي در ۶۶ روز نخست فصل پاييز، در محدوده ۵۰ تا ۶۹ميلي‌متر در نوسان بوده اما در سال آبي گذشته (۹۶-۹۵) ارتفاع ريزش‌هاي جوي با ۷۳٫۴درصد كاهش به ۱۸٫۴ميلي‌متر رسيد و فصل تازه‌اي از افت بارندگي‌هاي پاييزي آغاز شد.

در اين شرايط گرچه بارندگي‌هاي محدود پاييزي در مقايسه‌هاي كوتاه‌مدت، بهبود اوضاع را نويد مي‌دهند اما حقيقت اين است كه اگر سال پايه مقايسه آماري را يكي از سال‌هاي آبي در دوره زماني ۹۰ تا ۹۵ قرار دهيم، بارندگي‌هاي ۲ سال اخير حداقل ۵۰درصد كاهش يافته است و اين مسئله گرچه باعث كاهش ميانگين بارندگي در دوره‌هاي درازمدت شده اما هنوز ميانگين بارندگي‌هاي پاييزي سال‌جاري ۲۷٫۵درصد از ميانگين بارندگي‌هاي ۴۹سال اخير كمتر است.

  • بارندگي در قم به صفر رسيد

در ۶۶روز نخست سال آبي جاري، ارتفاع كل ريزش‌هاي جوي كشور نسبت به ميانگين ۴۹ساله ۵/۲۷درصد كاهش يافته است. در اين دوره زماني از ۶ حوضه آبريز اصلي كشور فقط بارندگي‌هاي حوضه درياي خزر نسبت به ميانگين درازمدت ۱٫۴درصد افزايش داشته و ۵حوضه باقي‌مانده بين ۶تا ۸۳درصد افت بارندگي را تجربه كرده‌اند. از سوي ديگر در بين ۳۱ استان كشور، فقط ۵ استان اردبيل، بوشهر، فارس، گلستان و مازندران نسبت به ميانگين ۴۹ساله شاهد بهبود بارش‌هاي پاييزي بوده‌اند و ۲۶ استان باقيمانده كاهش ۰٫۴ تا ۱۰۰درصدي بارندگي را تجربه كرده‌اند.

در اين دوره زماني، بارندگي‌هاي استان بوشهر به ۵۸٫۹ ميلي‌متر رسيده كه نسبت به دوره درازمدت ۴۹ساله بيشترين ميزان بهبود (حدود ۹۰درصد) را داشته و استان گلستان با ۹۰٫۷ميلي‌متر بارندگي، شاهد بهبود ۰٫۷درصدي بارندگي نسبت به دوره ۴۹ساله بوده است. در مقابل اما استان قم اصلا بارندگي پاييزي نداشته و افت ۱۰۰درصد بارندگي را شاهد بوده و استان گيلان با ۲۸۹٫۸ميلي‌متر بارندگي، افت۰٫۴ درصد بارندگي پاييزي نسبت به دوره‌هاي مشابه درازمدت را تجربه كرده است.


این مطلب توسط loc ارسال شده :