رویدادهای اقتصادی دردسر نقد شدن سپرده‌‌های کلان در غیرمجازها - رویدادهای اقتصادی

دردسر نقد شدن سپرده‌‌های کلان در غیرمجازها

موضوع : اخبار اقتصادی , اخبار بازار ماشین , اخبار طلا و سکه , بازار نرخ و ارز بانکی , رویدادهای اقتصادی ایران , رویدادهای اقتصادی جهان ، 3 هفته پیش ارسال شدهدردسر نقد شدن سپرده‌‌های کلان در غیرمجازها

آنها معتقدند: درصورتي كه مبلغ پرداخت شده تا‌كنون مبناي قضاوت قرار گيرد، هنوز بخش زيادي از سپرده‌ها پرداخت نشده و پرداخت ۹۸درصد سپرده‌ها مربوط به تعداد سپرده‌گذاران است نه ميزان سپرده‌ها.

به گزارش همشهري، درحالي‌كه قواي سه گانه و بانك مركزي در حال سامان‌دادن به وضعيت سپرده‌هاي مردم نزد تعاوني‌هاي منحل شده نظير افضل توس، وحدت و البته فرشتگان هستند، در روزهاي اخير تجمع‌هاي اعتراضي در تهران و برخي شهرها از سوي سپرده‌گذاران اين تعاوني‌ها ادامه داشته و آنها خواستار شفاف‌سازي وضعيت سپرده‌ها به‌ويژه سپرده‌هاي كلان هستند.

بحراني‌ترين وضعيت مربوط به سپرده‌گذاران بالاي ۲۰۰ميليون تومان نزد تعاوني اعتبار منحل شده فرشتگان مي‌شود كه اواخر سال ۹۴با تعدادي تعاوني ديگر در مؤسسه اعتباري كاسپين ادغام شدند. سپرده‌گذاران معترض مي‌گويند همچنان روند پرداخت سپرده‌ها به‌صورت تبعيض‌آميز انجام مي‌شود و برخي شعب مؤسسه كاسپين از عدم‌تزريق بموقع نقدينگي خبر مي‌دهند. فرشاد يكي از سپرده‌گذاران معترض به همشهري مي‌گويد: ۷۸۰ميليون تومان از سپرده‌ام نزد تعاوني اعتبار فرشتگان بلوكه شده و
به تازگي در يكي از شعب كاسپين موفق شده‌ام ۱۸۰ميليون تومان دريافت كنم اما شعبه مربوطه درباره بقيه پولم پاسخگو نيست.

خانم الهه از ديگر سپرده‌گذاران هم در گفت‌وگو با همشهري با انتقاد از سياست بانك مركزي مي‌گويد: بيش از يك ميليارد تومان سپرده‌ دارم اما حالا مي‌گويند ۲۰۰ميليون تومانش را بگيريد؛ اين در حالي است كه برخي سپرده‌گذاران كلان از طريق لابي با برخي شعب سپرده‌هاي خود را به نام افراد منسوب به‌خود ثبت كرده و موفق شده‌اند كل سپرده‌شان را دريافت كنند كه اين اقدام قانوني نيست و بايد جلوي آن گرفته شود.

خانم حسيني هم با بيان اينكه از محل فروش خانه و مستغلات به ارث رسيده‌ نزديك به ۳ميليارد تومان سپرده‌گذاري كرده‌ام، به خبرنگار ما مي‌گويد: با اين روش بانك مركزي ‌ سال‌ها بايد منتظر بمانم تا تكليف سرمايه‌ام مشخص شود و مشخص نيست سود پول ما چه مي‌شود؟

اين در حالي است كه برخي سپرده‌گذاران در تماس با گروه اقتصادي همشهري، اين خبر كه همه سپرده‌گذاران معترض مربوط به تعاوني اعتبار فرشتگان هستند نه سپرده‌گذاران مؤسسه كاسپين را قبول نداشته و مدعي هستند كه مؤسسه كاسپين حتي درخصوص بازپرداخت سپرده‌هاي نزد خود هم پاسخگو نيست و به استناد اظهارات مقامات بانك مركزي مي‌گويند كه سپرده‌هايي كه پس از صدور مجوز بانك مركزي به مؤسسه كاسپين منتقل شده و دفترچه افتتاح حساب كاسپين را در اختيار دارند، هم جزو سپرده‌هاي فرشتگان لحاظ مي‌كنند.

برآوردها نشان مي‌دهد حدود ۹هزار و ۵۰۰نفر از سپرده‌گذاران نزد تعاوني اعتبار منحل شده فرشتگان داراي بيش از ۲۰۰ميليون تومان سپرده همچنان در بلاتكليفي به‌سرمي‌برند. پيش‌تر فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانك مركزي تعداد سپرده‌گذاران تعاوني اعتبار منحل شده فرشتگان را بيش از ۴۰۰هزار نفر اعلام كرده بود كه حدود ۹۵۰۰نفر از آنها داراي سپرده‌ بالاي ۲۰۰ميليون تومان برآورد شده‌اند.

  • سپرده‌گذاران افضل توس بخوانند

تازه‌ترين خبر از تعيين تكليف سپرده‌گذاران تعاوني منحل‌شده افضل توس اينكه بانك آينده ديروز اعلام كرد: تصميم‎ كاملي در مورد ۳ تعاوني افضل توس، وحدت و البرز ايرانيان گرفته شده كه به محض دريافت ابلاغيه كميته سه‌جانبه انتخابي سران ۳ قوه، برنامه زمانبندي براي انتقال سپرده‌هاي سپرده‌گذاران داراي مانده سپرده با مبلغ بيش از ۳۰‎ميليون ريال‌ به حساب‎هاي متناظر در بانك آينده، اعلام خواهد شد.


این مطلب توسط loc ارسال شده :