رویدادهای اقتصادی زیان ۷ بانک بورس به مرز ۱.۵ میلیارد دلار رسید - رویدادهای اقتصادی

زیان ۷ بانک بورس به مرز ۱.۵ میلیارد دلار رسید

موضوع : اخبار اقتصادی , اخبار بازار ماشین , اخبار طلا و سکه , بازار نرخ و ارز بانکی , رویدادهای اقتصادی ایران , رویدادهای اقتصادی جهان ، 2 هفته پیش ارسال شدهزیان ۷ بانک بورس به مرز ۱.۵ میلیارد دلار رسید

به گزارش همشهري، داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد با وجود رشد ۳هزار ميليارد توماني سود شركت‌هاي بورس در دوره سه ماهه گذشته روزبه‌روز به زيان عملكرد بانك‌ها اضافه مي‌شود كه به زعم كارشناسان، اين زيان ناشي از ضعف ساختاري بانك مركزي در مديريت منابع بانك‌ها در ۳۰سال گذشته بوده؛ در نتيجه منابع بانك‌ها به جاي سرمايه‌گذاري‌هاي بهينه صرف توليد تورم شده است.

داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه جمع كل زيان انباشته ۷بانك بزرگ بورس به مرز ۱٫۵ميليارد دلار معادل۵۴۵۶ميليارد تومان رسيده است كه از اين مقدار بخش عمده زيان مربوط به بانك صادرات، تجارت و ملت است. براساس آخرين اطلاعات ارائه شده از سوي بانك‌ها جمع كل زيان انباشته بانك صادرات هم‌اكنون به ۳۳۰۰ميليارد تومان رسيده است؛ اين بالاترين زيان انباشته‌اي است كه تاكنون در تاريخ بورس ثبت شده‌است. همچنين هم‌اكنون زيان عملكرد بانك تجارت به يك هزار ميليارد تومان و زيان انباشته بانك ملت به ۵۵۰ميليارد تومان رسيده است.

در اين فهرست هفت تايي همچنين بانك‌هاي ايران‌زمين، پست‌بانك و گردشگري هم حضور دارند كه جمع زيان اين بانك‌هاي كوچك معادل ۵۰۰ميليارد تومان است.عقيلي‌كرماني، مديرعامل بانك خاورميانه كه به‌عنوان يك مقام ارشد بانكي در كنفرانس زوريخ سوئيس شركت كرده بود گفت: براي اصلاح نظام بانكي در ايران ۱۸۰تا ۲۰۰ميليارد تومان پول لازم است و ما توانايي اين هزينه را نداريم.

  • آينده بانك‌هاي زيان‌ده

گزارش‌هاي جديد آماري از عملكرد بانك‌ها نشان مي‌دهد كه به غيراز بانك ملت كه مكانيسم‌هاي تازه‌اي را براي فرار از زيان درنظر گرفته است ۲بانك صادرات و تجارت همچنان براي آينده هم زيان توليد خواهند كرد. مطابق پيش‌بيني‌ها زيان عملكرد بانك صادرات براي سال مالي جاري به ازاي هر سهم ۲۴۵ريال و زيان عملكرد بانك تجارت ۲۶۸ريال خواهد بود. از اين مقدار در تازه‌ترين گزارش‌هاي دوره‌اي اين ۲بانك، بانك صادرات در سال‌جاري تاكنون به ازاي هر سهم ۲۳۰ريال و بانك تجارت ۶۶ريال زيان كرده‌اند. اين اطلاعات همچنين نشان مي‌دهد كه حاشيه سود بانك صادرات به مرز منفي ۲۰درصد و حاشيه سود بانك تجارت به مرز منفي ۶درصد رسيده است.

  • دارايي و بدهي بانك‌ها

اطلاعات آماري از وضعيت مالي ۲۴بانك حاضر در بورس نشان مي‌دهد جمع كل بدهي بانك‌ها در ترازنامه به ۹۵۳هزار ميليارد تومان معادل ۲۴۰ميليارد دلار رسيده است. از اين مقدار ۷۸۳هزار ميليارد تومان در سرفصل بدهي‌هاي جاري و ۱۷۰هزار ميليارد تومان در سرفصل هزينه‌هاي غيرجاري تنظيم شده است.

براساس اطلاعات آماري در طرف ديگر ترازنامه جمع كل دارايي بانك‌ها ۹۹۸هزار ميليارد تومان معادل ۲۵۰ميليارد دلار است كه از اين مقدار ۸۳۶هزار ميليارد تومان دارايي جاري و ۱۲۸هزار ميليارد تومان دارايي غيرجاري است؛ ضمن اينكه ارزش كل سرمايه‌گذاري بانك‌ها به ۹۵هزار ميليارد تومان رسيده است.

 

جدول


این مطلب توسط loc ارسال شده :