رویدادهای اقتصادی آغاز واریز سود سهام‌عدالت از چند روز آینده - رویدادهای اقتصادی

آغاز واریز سود سهام‌عدالت از چند روز آینده

موضوع : اخبار اقتصادی , اخبار بازار ماشین , اخبار طلا و سکه , بازار نرخ و ارز بانکی , رویدادهای اقتصادی ایران , رویدادهای اقتصادی جهان ، 1 ماه پیش ارسال شدهآغاز واریز سود سهام‌عدالت از چند روز آینده

طبق اعلام سازمان خصوصي‌سازي‌، ميرعلي‌اشرف پوري‌حسيني تأكيد كرد: در يك‌ماه گذشته به‌دليل بعضي مشكلات فني واريز سود در مرحله اول كمي به تأخير افتاد. اما مي‌توان اين قول را به مردم داد كه در چند روز آينده واريز مرحله اول سود آغاز خواهد شد. او در عين حال با اشاره به واريز تدريجي سود سهام‌عدالت اعلام كرد:

امكان واريز سود سهام‌عدالت براي همه ۴۷‌ميليون نفر مشمول، به‌صورت يكجا وجود ندارد. پوري‌حسيني گفت: درصورت شروع فرايند واريز، سود سهام‌عدالت به مرور به‌حساب مشمولان انتقال خواهد يافت.

  • دلايل تأخير در واريز سود

او با اشاره به اينكه قرار بود فرايند واريز سود سهام‌عدالت از شهريور آغاز شود، گفت: ۱۱سال از آغاز طرح واگذاري سهام‌عدالت مي‌گذرد و قرار شد براي امسال نخستين بار سود سهام‌عدالت به‌صورت قانوني در اختيار مشمولان قرار بگيرد. پوري‌حسيني افزود: براي اين منظور شركت‌هاي سرمايه‌پذير حاضر در سبد سهام‌عدالت مي‌بايست سود سال مالي ۹۵خود را به‌حساب سازمان خصوصي‌سازي‌ واريز مي‌كردند تا در نهايت به مشمولان پرداخت شود.

طبق قانون تجارت اغلب شركت‌هاي سرمايه‌پذير سهام‌عدالت ۸‌ماه فرصت دارند تا مبلغ سود را به‌حساب سازمان خصوصي‌سازي‌ واريز كنند. معاون وزير اقتصاد افزود: نبايد تلقي شود كه قرار بوده تا پايان شهريور سود به‌صورت كامل واريز شود زيرا شركت‌‌هاي سرمايه‌پذير تا پايان اسفند براي واريز سود مصوب خود فرصت دارند.

  • حدنصاب واريز سود

رئيس‌كل سازمان خصوصي‌سازي‌ افزود: ما به موجب مصوبه شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴موظفيم سود سهام‌عدالت را از شركت‌هاي سرمايه‌پذير مطالبه و به‌حساب مشمولان واريز كنيم اما تا زماني كه مبلغ سودهاي دريافتي به حد نصاب نرسيده باشد، امكان اين كار وجود ندارد. وي گفت: تا امروز ۲۰درصد از كل سود يعني ۶۵۰ميليارد تومان از ۳۴۰۰ميليارد تومان سود مصوب به‌حساب سازمان خصوصي‌سازي‌ واريز شده است.

  • سهام‌عدالت تخصيص يافته

رئيس‌كل سازمان خصوصي‌سازي‌ درباره مشمولاني كه مابه‌التفاوت سهام‌عدالت خود را پرداخت نكرده‌اند، گفت: در سال ۸۵تعدادي از شركت‌ها به‌عنوان شركت‌هاي سرمايه‌پذير انتخاب شدند و بخشي از سهام هر كدام از اين شركت‌ها از يك تا ۹۰درصد به سهام‌عدالت اختصاص پيدا كرد. دولت هم براي هر مشمول در آن زمان يك ميليون تومان سهم درنظر گرفت و قرار بر اين شد كه از محل سود همين سهام قيمت يك ميليون توماني آن به دولت پرداخت شود.

پوري‌حسيني اضافه كرد: هيچ وقت سهام‌عدالت رايگان در اختيار مردم قرار نگرفت بلكه قرار بر اين شد كه هر مقدار از يك ميليون تومان قيمت سهام از محل سودش وصول شد الباقي قيمت سهم از مشمول دريافت شود تا مشمول به‌صورت كامل صاحب سهام‌عدالت خود شود. اما درصورت نپرداختن الباقي قيمت سهم از طرف مشمول تنها بخشي از سهم كه از طريق سود سهام قيمتش به دولت پرداخت شده سهم مشمول مي‌شود و بقيه سهم به دولت بازگردانده مي‌شود.

پوري‌حسيني در مورد بازگرداندن بقيه سهامي كه از جانب مشمولان مابه‌التفاوتش پرداخت نشده تأكيد كرد: سهام‌عدالت به هيچ وجه به كسي واگذار نشده بود كه ازجانب دولت پس گرفته شود، بلكه بخشي از سهام كه هزينه‌اش پرداخت شده به مشمول تعلق دارد و بخشي كه پرداخت نشده هنوز در اختيار دولت است.

  • ارزش روز سهام‌عدالت

رئيس‌كل سازمان خصوصي‌سازي‌ درباره قيمت روز سهام‌عدالت در بازار گفت: يك ميليون تومان سهامي كه در سال ۸۵به هر مشمول اختصاص داده شده هم‌اكنون حدود ۲ميليون تومان ارزش دارد، اما ما هنوز تفاوت آن را با همان قيمت يك ميليون تومان سال ۸۵براي مشمولان محاسبه مي‌كنيم.پوري‌حسيني گفت: مشمولان سهام‌عدالت تا زماني كه سهام‌عدالت آزاد و قابل خريد و فروش شود هم سالانه سود آن را دريافت مي‌كنند و هم در زمان آزادسازي به قيمتي كه قطعا بالاتر از ۲ميليون تومان امروز است امكان فروش آن را دارند.

جدول


این مطلب توسط loc ارسال شده :