رویدادهای اقتصادی رشد ۳۹ واحدی شاخص بورس - رویدادهای اقتصادی

رشد ۳۹ واحدی شاخص بورس

موضوع : اخبار اقتصادی , اخبار بازار ماشین , اخبار طلا و سکه , بازار نرخ و ارز بانکی , رویدادهای اقتصادی ایران , رویدادهای اقتصادی جهان ، 1 ماه پیش ارسال شدهرشد ۳۹ واحدی شاخص بورس

  • مبادله ۳۱۶ ميليارد تومان اوراق بهادار

سرمايه گذاران ۳۱۶ميليارد تومان اوراق بهادار خريدند كه از اين مقدار ۱۶۴ميليارد تومان در بورس و ۱۵۲ميليارد تومان در فرابورس دادوستد شد.


این مطلب توسط loc ارسال شده :