رویدادهای اقتصادی رشد مبادلات غیرقانونی صندوق‌های سرمایه‌گذاری - رویدادهای اقتصادی

رشد مبادلات غیرقانونی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

موضوع : اخبار اقتصادی , اخبار بازار ماشین , اخبار طلا و سکه , بازار نرخ و ارز بانکی , رویدادهای اقتصادی ایران , رویدادهای اقتصادی جهان ، 2 ماه پیش ارسال شدهرشد مبادلات غیرقانونی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

به گزارش پردازشگر اطلاعات مالي پارت، از روز ۱۱شهريور تا ۱۵مهرماه (بعد از اجراي بخشنامه‌‌ بانك مركزي) خالص ارزش دارايي‌هاي كل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري حدود ۲۱۲هزار ميليارد ريال افزايش ‌يافته ولي در تركيب دارايي‌هاي كل صندوق‌ها، ميزان سهام و اوراق مشاركت كاهش ‌يافته و سهم سپرده بانكي به حدود ۷۶٫۷ درصد افزايش پيداكرده كه خارج از حد نصاب مجاز سازمان بورس و اوراق بهادار است.

همچنين در اين دوره، خالص ارزش دارايي‌هاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت حدود ۲۱۱هزار ميليارد ريال افزايش‌يافته ولي در تركيب دارايي‌هاي آنها سهام و اوراق مشاركت كاهش‌يافته و سهم سپرده بانكي به حدود۷۸٫۴ درصد افزايش پيداكرده كه البته اين صندوق‌ها نصاب ۵درصدي سهام را هم رعايت نكرده‌اند.

نكته‌قابل تامل كاهش اوراق با درآمد ثابت در تركيب دارايي صندوق‌هاست كه نشان مي‌دهد مديران صندوق‌‌هاي سرمايه‌گذاري به توسعه بازار بدهي نيز اعتنايي نداشته و بيش از ۴۵هزار ميليارد ريال اوراق با درآمد ثابت خود را با سپرده بانكي جابه‌جا كرده‌اند.
بررسي‌هاي انجام شده حاكي از آن است كه از تاريخ اجراي بخشنامه‌ بانك مركزي مبني‌بر كاهش نرخ سود سپرده بانكي به ۱۵درصد در ۱۱شهريورماه سال‌جاري، علاقه‌ مديران صندوق‌ها به سرمايه‌گذاري در سپرده‌ بانكي همچنان رو به افزايش است. جدول زير تغييرات ۷‌صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت بزرگ (كه هر كدام به يكي از بانك‌هاي كشور مرتبط است) را در اين بازه‌ زماني نشان مي‌دهد.

براساس اين شواهد، ۷ صندوق مورد بررسي حدود ۲۰۴هزار ميليارد ريال سپرده‌گذاري كرده‌اند. با وجود اينكه اين صندوق‌ها حدود ۱۶۰هزار ميليارد ريال بزرگ‌تر شده‌اند، نه‌تنها منابع خود را وارد ابزارهاي بازار سرمايه نكرده‌اند بلكه حتي بخشي از منابع خود را از بازار سرمايه خارج كرده‌اند. اين اطلاعات نشان مي‌دهد كه در دوره مذكور، اين صندوق‌ها بيش از ۳۸هزار ميليارد ريال از موجودي اوراق با درآمد ثابت خود را نيز كاهش داده‌اند.

جدول


این مطلب توسط loc ارسال شده :