رویدادهای اقتصادی استان‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی‌ - رویدادهای اقتصادی

استان‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی‌

موضوع : اخبار اقتصادی , اخبار بازار ماشین , اخبار طلا و سکه , بازار نرخ و ارز بانکی , رویدادهای اقتصادی ایران , رویدادهای اقتصادی جهان ، 2 ماه پیش ارسال شدهاستان‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی‌

به گفته افروز بهرامي، مديركل دفتر سرمايه‌گذاري خارجي وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجموع حدود ۲۵ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي صورت گرفته از ابتداي دولت يازدهم تا مهر امسال، ۸ميليارد و ۸۴ميليون دلار در بخش صنعت و معدن سرمايه‌گذاري شده كه ۹۴طرح به ارزش ۱٫۴۴ميليارد دلار در حال بهره‌برداري است و ۱۲۰طرح ديگر به ارزش ۷٫۴ميليارد دلار هم در دست اجرا قرار دارد.

به گزارش همشهري، براساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت بايد سالانه دست‌كم ۵۰ميليارد دلار سرمايه خارجي به‌صورت مستقيم، فاينانس و سرمايه‌گذاري مشترك جذب كند تا بتواند بخشي از منابع لازم براي رشد ۸درصدي را تأمين كند. افزون بر اينكه ۵۸۰هزار ميليارد تومان هم سرمايه‌گذاري داخلي مورد نياز خواهد بود. اين در حالي است كه در سال ۲۰۱۶ايران موفق شده ۳٫۳۷ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كند كه نسبت به ۱۷۸۰ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جذب شده در جهان بالغ بر ۱۹/۰ درصد برآورد مي‌شود.

مديركل دفتر سرمايه‌گذاري خارجي وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران مي‌گويد: وجود انحصار، رانت و فساد نسبي در فرايند فعاليت‌هاي اقتصادي، شاخص‌هاي نامناسب اقتصادي و سرمايه‌گذاري، عدم‌رعايت درست سياست‌هاي اصل ۴۴و ساختار دولتي اقتصاد، فقدان زيرساخت‌هاي فيزيكي مناسب براي سرمايه‌گذاري، نبود تبليغات كافي و ترسيم چهره غيرواقعي از كشور ايران از مهم‌ترين چالش‌هاي كلان و ملي در جذب سرمايه‌گذاري خارجي است.

بهرامي ادامه مي‌دهد: تأكيد قانون مبني بر‌اينكه اختلاف بين سرمايه‌گذار خارجي و دولت بايد در دادگاه‌هاي داخلي حل و فصل شود، برخلاف عرف بين‌المللي است و همچنان شاهد اين هستيم كه قوانين و مقررات تفسير به رأي مي‌شوند و رويه حقوقي شفاف براي حمايت از سرمايه‌گذاران و كارآفرينان خارجي نداريم.

  • غيبت معنادار برخي استان‌ها

گزارش رسمي وزارت صنعت، معدن و تجارت البته از آن جهت قابل تأمل است كه استان‌هاي صنعتي و يا داراي قدرت جذب سرمايه‌هاي خارجي نظير اصفهان، خوزستان، مركزي، آذربايجان شرقي و بوشهر در جمع استان‌هاي پيشتاز براي جذب پول‌هاي خارجي قرار ندارند. آيا تغيير تركيب استان‌هاي موفق در جذب بيشترين ميزان سرمايه‌گذاري خارجي به‌دليل تغيير مقصد سرمايه‌گذاران است يا اينكه موانع منطقه‌اي و مديريتي در استان‌هاي ناموفق باعث دلسرد شدن سرمايه‌گذاران خارجي شده است؟

  • چالش‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران به روايت شاخص‌هاي جهاني

وجود انحصارات، رانت‌ها و فساد نسبي در فرايند فعاليت‌هاي اقتصادي و رتبه بد در شاخص كسب و كار
رتبه ۱۷۱از ميان ۱۷۸كشور در زمينه شاخص آزادي اقتصادي
رتبه ۸۸از ميان ۱۰۲كشور در شاخص حاكميت قانون
رتبه ۱۳۶از ميان ۱۷۱كشوردر شاخص فساد اداري
نمره ۲۸از ۱۰۰در شاخص فساد
رتبه ۱۲۰در شاخص بهبود فضاي كسب و كار
رتبه ۱۷۱از ۱۷۸كشور دنيا در شاخص توسعه‌‌يافتگي بازارهاي مالي


این مطلب توسط loc ارسال شده :