رویدادهای اقتصادی سود ۱۵۰ هزارتومانی سهام عدالت به شرط پرداخت ۴۷۰‌ هزارتومان است - رویدادهای اقتصادی

سود ۱۵۰ هزارتومانی سهام عدالت به شرط پرداخت ۴۷۰‌ هزارتومان است

موضوع : اخبار اقتصادی , اخبار بازار ماشین , اخبار طلا و سکه , بازار نرخ و ارز بانکی , رویدادهای اقتصادی ایران , رویدادهای اقتصادی جهان ، 2 ماه پیش ارسال شدهسود ۱۵۰ هزارتومانی سهام عدالت به شرط پرداخت ۴۷۰‌ هزارتومان است

مير‌علي‌اشرف عبدالله پوري حسيني كه در يك گفت‌وگوي تلويزيوني همراه محمد‌رضا پور‌ابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شركت كرده بود، در پاسخ به انتقاد‌هاي پور‌ابراهيمي درباره اينكه هر نفر چقدر قرار است سود دريافت كند، گفت: در پرداخت مانده ارزش سهام عدالت بايدي در كار نيست. اما او اشاره‌اي نكرد كه اگر مردم بقيه مبلغ سهام عدالت را پرداخت نكنند دقيقا چقدر سود به آنها تعلق مي‌گيرد ولي تأكيد كرد: كساني‌ كه ۵۳۲ هزار تومان دارند و مبلغ يك ميليون تومان را پر نكرده‌اند، سودشان نصف مبلغ ۱۵۰‌هزارتومان خواهد بود. پوري‌حسيني همچنين با وجود آنكه تأكيد كرد بايدي در كار نيست، از مردم درخواست كرد كه اگر قصد واريز مانده ارزش سهام را دارند تا پايان مهرماه اقدام كنند.

اما محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در نقد سخنان رئيس‌كل سازمان خصوصي‌سازي‌ درباره پرداخت سود سهام عدالت گفت: با احتساب ۵۰هزار تومان براي افتتاح حساب در بانك‌ها، مردم بايد ۵۲۰هزار تومان پرداخت كنند؛ درحالي‌كه به‌طور متوسط ۸۰هزار تومان قرار است سود به آنها پرداخت شود. وي افزود:

براي پرداخت مابه‌التفاوت سود سهام عدالت تا سقف يك ميليون تومان مردم بايد مابه‌التفاوت سهام عدالت را پرداخت كنند كه اين موضوع با چارچوب اهداف واگذاري سهام عدالت همخواني ندارد. وي افزود: مبلغ ۴۷۰هزار توماني كه به‌طور متوسط مردم بايد بپردازند حدودا معادل ارزش خود سهام عدالت است و مجموع آن ۲۰هزار ميليارد تومان مي‌شود و پرداخت آن به صلاح كشور نيست. پورابراهيمي افزود: از مجموع ۵۰ميليون نفري كه بايد مابه‌التفاوت سود سهام عدالت را پرداخت كنند تا‌كنون تنها ۲۳هزار نفر پول پرداخت كرده‌‌اند.


این مطلب توسط loc ارسال شده :