رویدادهای اقتصادی سه‌شنبه ۱۱ مهر | قیمت نفت با نگرانی از افزایش بیش از حد تولید سقوط کرد - رویدادهای اقتصادی