رویدادهای اقتصادی تأثیر اخذ مالیات مضاعف از بازار مسکن بر بازار سهام - رویدادهای اقتصادی

تأثیر اخذ مالیات مضاعف از بازار مسکن بر بازار سهام

موضوع : اخبار اقتصادی , اخبار بازار ماشین , اخبار طلا و سکه , بازار نرخ و ارز بانکی , رویدادهای اقتصادی ایران , رویدادهای اقتصادی جهان ، 5 ماه پیش ارسال شدهتأثیر اخذ مالیات مضاعف از بازار مسکن بر بازار سهام

براساس علم اقتصاد، ماليات مالي است كه دولت‌ها به فراخور شرايط در وضعيت ركودي سياست مالي انبساطي اخذ كرده، ماليات را كم‌مي‌كنند و در شرايط رونق با اخذ سياست‌هاي انقباضي ماليات را افزايش مي‌دهند. توجه داشته باشيم كاهش يا افزايش ماليات يكي از مهم‌ترين سياست‌هاي مالي دولت‌هاست،

در اين بين سياست‌هاي پولي را بانك مركزي و سياست‌هاي مالي را دولت‌ها تعيين مي‌كنند. همواره ركود يا رونق اقتصادي بر انبساطي يا انقباضي بودن سياست‌هاي مالياتي تأثير دارد. در شرايط فعلي و با توجه به ركود حاكم بر اقتصاد و همچنين بازار مسكن، به‌نظر مي‌رسد اخذ ماليات مضاعف از اين بازار غيرمنطقي است و چنين ترمزي در مسير معاملات بازار مسكن عقلاني نيست، زيرا اتفاقا بايد براي رونق اقتصاد و همچنين رونق بازار مسكن شرايط مبادله را تسهيل كرد. اخذ ماليات مضاعف در حوزه مسكن قطعا بر دوش مصرف‌كننده خواهد افتاد و اين ماليات حتما بر قيمت مسكن تأثير‌گذار است و از جيب مصرف‌كننده پرداخت خواهد شد.

اما در پاسخ به اين پرسش كه اخذ چنين مالياتي از بازار مسكن چه تأثيري بر روند معاملات در بازار سهام خواهد داشت، بايد گفت؛ به‌طور كلي تأثير ركود مضاعف در بازار مسكن بر بازار سهام به ۲قسمت تقسيم مي‌شود. بخش اول به كليت بازار مربوط است همانطور كه گفتيم به‌طور كلي بازار مسكن رقيب بازار سهام است در نتيجه اگر بازار رقيب با ركود مواجه شود،

نقدينگي‌هاي آن بخش وارد بازار سهام خواهند شد. دومين بخش اثر‌گذار را بايد در حضور شركت‌هاي فعال صنعت ساختمان در بازار سرمايه جست و جو كرد زيرا طبيعتا اين دسته از شركت‌ها از ركود بازار مسكن تأثير منفي مي‌پذيرند و با كاهش سودآوري و افت قيمت سهام مواجه مي‌شوند.

بنابراين بايد هر دوي اين اثرات را بررسي كرد، با توجه به اينكه وزن شركت‌هاي ساختماني در بازار سرمايه چندان زياد نيست، تأثير آن نسبت به عامل اول كمتر است. اما برمبناي عامل اول مي‌توان گفت كه در شرايط فعلي اخذ چنين مالياتي از بازار مسكن به رونق بازار سهام كمك مي‌كند، در يك شرايط نرمال ركود در بازارهاي رقيب به شرط رونق اقتصادي مي‌تواند به رونق بازار سهام منجر شود اما در شرايط امروز و ركود حاكم بر اقتصاد اين ماليت تأثير چشمگيري بر بازار سرمايه نخواهد داشت زيرا مهم‌ترين شرط رونق در بازار سهام رونق اقتصادي است و تا زماني كه اقتصاد درگير ركود است چنين تصميم‌هايي براي رونق بازارهايي مثل بازار سهام تأثيري نخواهد داشت.

  • كارشناس بازار سهام

این مطلب توسط loc ارسال شده :