رویدادهای اقتصادی پیش‌دستی اصناف برای پرداخت توافقی مالیات ۹۵ - رویدادهای اقتصادی

پیش‌دستی اصناف برای پرداخت توافقی مالیات ۹۵

موضوع : اخبار اقتصادی , اخبار بازار ماشین , اخبار طلا و سکه , بازار نرخ و ارز بانکی , رویدادهای اقتصادی ایران , رویدادهای اقتصادی جهان ، 7 ماه پیش ارسال شدهپیش‌دستی اصناف برای پرداخت توافقی مالیات ۹۵

به گزارش ايرنا، ابراهيم درستي، نايب‌رئيس اول اتاق اصناف تهران با اشاره به نشست فوق‌العاده كارگروه ويژه بررسي پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور گفت: در اين جلسه پس از بررسي پيشنهاد سازمان امور مالياتي براي ماليات اصناف در سال گذشته، اعضاي كارگروه به اتفاق آرا پيشنهاد جديدي را تصويب كردند كه در راستاي تعاملات بين اصناف و سازمان امور مالياتي كشور به سازمان امور مالياتي ارائه شد.

براساس پيشنهاد توافق شده، اصنافي كه اظهارنامه مالياتي عملكرد سال۱۳۹۵ خود را به‌صورت الكترونيكي از طريق سامانه عمليات الكترونيكي موديان دربخش اظهارنامه الكترونيكي در موعد مقرر قانوني تسليم كنند، مشمول اين توافق هستند و ضرورتي به تسليم پرينت اظهارنامه به‌صورت كاغذي به اداره‌هاي امور مالياتي نخواهد بود و كد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال به‌عنوان رسيد تسليم اظهارنامه مالياتي است.

همچنين ميزان ماليات عملكرد سال۱۳۹۵ اصناف به ميزان ماليات قطعي شده عملكرد سال۱۳۹۴ تعيين مي‌شود اما در مورد مودياني كه ماليات عملكرد سال۱۳۹۴ آنان تا تاريخ تسليم اظهارنامه قطعي نشده است (به استثناي مؤدياني كه پرونده عملكرد سال۱۳۹۴ آنها مورد رسيدگي قرار گرفته است)، ماليات قطعي عملكرد سال۱۳۹۳ آنان با افزايش حداكثر ۱۲درصد ماليات مبناي توافق قرار مي‌گيرد و در پيشنهاد ارائه شده از سوي اتاق اصناف، مودياني كه در عملكرد سال۱۳۹۴ همه سال را فعاليت داشته و مشمول ماليات نشده‌اند، درآمد مشمول ماليات قبل از كسر معافيت سال۱۳۹۵ آنها با ۱۵درصد افزايش نسبت به درآمد مشمول ماليات قبل از كسر معافيت سال۱۳۹۴ تعيين مي‌شود.

از سوي ديگر، آن دسته از مودياني كه قادر به پرداخت ماليات خود به‌صورت يكجا همراه اظهارنامه نيستند، با مراجعه به اداره امور مالياتي نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات قطعي طي ۴ماه در اقساط مساوي حداكثر تا پايان مهرماه سال۱۳۹۶ اقدام مي‌كنند.

البته در صورت پرداخت كل ماليات به همراه اظهارنامه برگ ماليات قطعي موديان تا حداكثر ۱۵مرداد‌ ماه سال۱۳۹۶ صادر خواهد شد. افزون بر اين، هرگاه اسناد و مدارك مثبتي حاصل از فعاليت كتمان شده موديان تحصيل شود كه حاكي از اختلاف ماليات مشخصه بيش از ۵درصدي ماليات مورد توافق باشد، ماليات مابه‎التفاوت درصورتي‌كه بيش از ۲ميليون ريال باشد با رعايت مقررات مطالبه خواهد شد.

در صورت موافقت سازمان امور مالياتي كشور، مودياني كه با وجود تكليف قانوني بنا به دلايل متعدد ازجمله نبود زيرساخت‎هاي موجود و عدم‌امكان نصب سامانه صندوق فروش تا زمان صدور اين توافق‎نامه موفق به خريد و نصب و راه‎اندازي سامانه صندوق فروش (صندوق مكانيزه فروش و تجهيزات مشابه) نشده‎اند، هرگونه اقدامي در اين زمينه منوط به تصويب و ابلاغ آيين‎نامه اجرايي جديد آن از طرف هيأت محترم وزيران است و اينگونه موديان مشمول توافق خواهند بود و ماليات عملكرد سال۱۳۹۵ آنان با رعايت اين دستورالعمل مورد مطالبه و قطعيت قرار مي‌گيرد.

پيش‌تر سيدكامل تقوي‌نژاد، معاون وزير و رئيس سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرده بود كه در سال۹۵ ماليات يك ميليون و ۷۰۰هزار نفر از اصناف براساس نامه خوداظهاري وصول شد.


این مطلب توسط loc ارسال شده :