رویدادهای اقتصادی پرداخت تسهیلات به ۳ هزار بنگاه - رویدادهای اقتصادی

پرداخت تسهیلات به ۳ هزار بنگاه

موضوع : اخبار اقتصادی , اخبار بازار ماشین , اخبار طلا و سکه , بازار نرخ و ارز بانکی , رویدادهای اقتصادی ایران , رویدادهای اقتصادی جهان ، 1 سال پیش ارسال شدهپرداخت تسهیلات به ۳ هزار بنگاه

 با رضا رحماني، معاون امور صنايع وزير صنعت گفت‌وگو كرده‌ايم.

  • تا‌كنون چه ميزان تسهيلات به بنگاه‌هاي مشمول پرداخت شده است؟

روند پرداخت اين تسهيلات ۱۶هزار ميليارد توماني به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نسبت به ۲ هفته گذشته شتاب گرفته و تا روز گذشته مبلغ ۳هزار و ۲۰۰ميليارد تومان تسهيلات به ۳هزار بنگاه پرداخت شده است.

  • چه ميزان از اين تسهيلات مربوط به بنگاه‌هاي كوچك، متوسط و بخش صنعت يا كشاورزي است؟

هنوز آماري از سهم تفكيكي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از اين تسهيلات نداريم اما به‌زودي اعلام مي‌كنيم. با وجود اين، حدود ۶۰درصد اين بنگاه‌ها مربوط به بخش صنعت و ۴۰درصد بقيه مربوط به صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي است. مقرر شده به‌طور متوسط به بنگاه‌هاي كوچك يك‌ميليارد تومان و به بنگاه‌هاي متوسط ۳ميليارد تومان و به طرح‌هاي نيمه‌تمام تا ۲ميليارد تومان پرداخت شود.

  • با توجه به روند كنوني پرداخت تسهيلات، امكان افزايش تعداد مشمولان وجود دارد؟

اگر به هر واحد يك ميليارد تومان پرداخت مي‌شد، امكان پرداخت تسهيلات به ۱۶هزار واحد وجود داشت اما اينگونه نيست. گرچه ۱۵هزار بنگاه به بانك‌ها معرفي شده‌اند اما متوسط پرداخت تسهيلات از يك تا ۳ميليارد تومان است. از سوي ديگر تسهيلات پرداختي به واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي كمتر از بخش صنعت است؛

چراكه برخي صنايع تبديلي كشاورزي تنها نيازمند ۱۰۰تا ۲۰۰ميليون تومان تسهيلات هستند كه اين امر امكان افزايش تسهيلات پرداختي به بيش از ۷هزار و ۵۰۰بنگاه را فراهم مي‌كند. درصورتي كه همه متقاضيان اين بخش بنگاه‌هاي صنعتي بودند با ميانگين ۲ميليارد توماني، تنها به ۷هزار و‌۵۰۰ بنگاه پرداخت مي‌شد اكنون نيز هدفگذاري پرداخت تسهيلات به ۷هزار و ۵۰۰بنگاه است اما احتمال پرداخت به تعداد بيشتري از بنگاه‌ها با توجه به مبلغ پايين دريافتي بنگاه‌هاي بخش كشاورزي وجود دارد. درواقع تا‌كنون ۳‌هزار و ۲۰۰ميليارد تومان تسهيلات ۳هزار بنگاه صنعتي و كشاورزي پرداخت شده است.

  • امكان پرداخت تسهيلات بعد از شهريور وجود دارد؟

خير، از شهريور‌ماه به بعد پرداخت تسهيلات توليد به روال عادي بر‌خواهد گشت. اين تسهيلات تشويقي و حمايتي است كه حتي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط داراي چك برگشتي، بدهي مالياتي و… نيز پرداخت مي‌شود. اما از آن به بعد بنگاه‌ها بايد در چارچوب مقررات قبلي براي دريافت تسهيلات به بانك‌ها مراجعه كنند.


این مطلب توسط loc ارسال شده :