رویدادهای اقتصادی افزایش بدهی دولت در سبد وام بانک‌ها - رویدادهای اقتصادی

افزایش بدهی دولت در سبد وام بانک‌ها

موضوع : اخبار اقتصادی , اخبار بازار ماشین , اخبار طلا و سکه , بازار نرخ و ارز بانکی , رویدادهای اقتصادی ایران , رویدادهای اقتصادی جهان ، 1 سال پیش ارسال شدهافزایش بدهی دولت در سبد وام بانک‌ها

 جديد‌ترين آماري كه بانك مركزي منتشر كرده، نشان از آن دارد كه در پايان ارديبهشت‌ماه امسال همچنان حدود ۴۴درصد از كل تسهيلاتي كه پرداخت شده، به عقود مشاركت مدني اختصاص دارد كه نرخ سود آن در عمل بين ۲۰تا ۲۴درصد برآورد مي‌شود. اين در حالي است كه انتظار مي‌رود با كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در ۳سال گذشته و تغيير در سياست‌هاي اعتباري بانك مركزي، سهم عقود مبادله‌اي نظير وام فروش اقساطي كالاها و جعاله و اجاره به شرط تمليك از سبد وام‌دهي بانك‌ها افزايش يافته باشد.

به گزارش همشهري، در حالي سهم تسهيلات عقود مشاركتي بانك‌ها نظير مضاربه از كل مانده تسهيلات بانكي با رشد يك‌درصدي در ارديبهشت امسال به رقم ۳۲۴هزار ميليارد تومان رسيده كه سهم عقود مشاركتي نظير فروش اقساطي كالاها حدود ۰٫۲درصد كم شده و ۱۷۸هزار ميليارد تومان برآورد شده است. نكته قابل تامل در گزارش بانك مركزي اينكه سهم تسهيلات قرض‌الحسنه از كل سبد وام بانك‌ها۴٫۸درصد در پايان ارديبهشت‌ماه امسال برآورد شده كه نسبت به پايان سال گذشته ۲٫۴درصد كم شده است.

  • افزايش بدهي بخش دولتي به بانك‌ها

بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي كشور در پايان ارديبهشت‌ماه امسال به يك تريليون و ۲۸۳هزارميليارد ريال رسيده كه نسبت به ارديبهشت‌ماه سال گذشته رشدي ۲۲٫۵درصدي داشته كه يك تريليون و ۲۵۷هزار ميليارد ريال از كل بدهي بخش دولتي متعلق به دولت است كه بخشي از آن ناشي از سررسيد شدن اوراق مشاركت فروخته‌شده در سال‌هاي گذشته برآورد مي‌شود. بدهي بخش غيردولتي به شبكه بانكي كشور هم با رشدي ۱۸٫۱درصدي در پايان ارديبهشت امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته، به رقم ۷تريليون و۵۰۶هزار ميليارد ريال رسيده است. تازه‌ترين آمارهاي رسمي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پايان ارديبهشت سال‌جاري نسبت به‌مدت مشابه در سال قبل ۶٫۶درصد بيشتر شده و به۸۹۳هزارميليارد ريال رسيده است.

  • نقدينگي در مسير افزايش

آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه حجم كل نقدينگي در پايان ارديبهشت‌ماه امسال با ۲٫۱درصد افزايش نسبت به پايان سال گذشته و رشد ۲۹٫۷درصدي نسبت به ارديبهشت‌ماه سال قبل به يكهزار و ۳۸ تريليون و ۵۲۰ميليارد تومان رسيده است. همچنين رشد شبه‌پول در ۱۲‌ماه منتهي به ارديبهشت‌ماه امسال ۳۲٫۲درصد و در ۲ماهه اول امسال ميزان رشد ۳٫۴درصد بوده است.


این مطلب توسط loc ارسال شده :